Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
1 Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
2 Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
3 Một số giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
4 Thực trạng và giải pháp nâng cáo hiệu quả công tác tư tưởng của đảng ở cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
5 Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
6 Đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
7 Thực trạng đội ngũ cán bộ xã, phường đã qua đào tạo và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
8 Kiến trúc đô thị ven biển Đà Nẵng định hướng và giải pháp khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
9 Xác định các giá trị của từng cấp dự báo cháy rừng cho thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
10 Áp dụng mô hình năng suất xanh cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư tại thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
11 ENVINDUS - Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghệ thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
12 Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh cận thị học đường tại thành phố Đà Nẵng Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
13 Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
14 Những giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tại thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
15 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các trường học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
16 Xây dựng chương trình khung môn Tin học ở trường phổ thông thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
17 Giải pháp hạn chế tình trạng phụ nữ không chồng sinh nhiều con ở thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
18 Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ xã, phường về công tác khoa giáo cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
19 Đánh giá tài nguyên nước mặt hệ thống sông Cu Đê và sông Tuý Loan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
20 Điều tra đánh giá trữ lượng, chất lượng sét tại một số xã thuộc huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
21 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp làm giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi tại thành phố Đà Nẵng Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
22 Ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường đối với bệnh lao tại thành phố Đà Nẵng. Thực trạng và giải pháp Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
23 Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên khí hậu, thuỷ văn tại các khu vực phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
24 Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và 2015 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
25 Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây lá đỏ tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1). Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
26 Nghiên cứu cải tiến máy dệt Baichang để dệt vải gấm tơ tằm và vải gấm polyester. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
27 Nghiên cứu sản xuất thử xi măng bền sulfate Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
28 Nghiên cứu thiết kế chế tạo trụ chiếu sáng cao 33m nâng hạ bằng hệ thống ben thủy lực. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
29 Nghiên cứu cải tiến thiết bị nhuộm tơ sợi, lụa tơ tằm từ thủ công sang bán cơ khí Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
30 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men Lactic trong bảo quản và chế biến phế thải thủy sản Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
31 Thiết kế, chế tạo cơ cấu cài biên máy dệt kiếm 35- DCT Đài Loan Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
32 Nghiên cứu giảm thiểu sai số điện dung trong sản xuất tụ điện màng mỏng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
33 Nghiên cứu chuyển giao công nghệ chế tạo dầm bản rỗng bê tông dự ứng lực căng trước nhịp 15-21m Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
34 Nghiên cứu và lựa chọn các giải pháp hợp lý xử lý đất yếu dưới nền đắp trong điều kiện địa chất thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
35 Điều tra hiện trạng một số giống cây trồng chính ở Quảng Nam Đà Nẵng. Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
36 Kết quả điều tra phân loại và đánh giá đất vùng gò đồi huyện Hòa Vang theo phương pháp của FAO/UNESCO Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
37 Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả đất đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
38 Chiến lược bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
39 Xử lý hậu quả môi trường do lũ lụt gây ra và tăng cường năng lực ứng phó với lũ lụt tại thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
40 Điều tra khu hệ động thực vật và nhân tố ảnh hưởng - Đề xuất phương án bảo tồn sử dụng hợp lý khu bao tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
41 ENVIDUS-Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp Thành phố Đà Nẵng Khoa học tự nhiên Đã Nghiệm thu
42 Dự báo quy hoạch khai thác bền vững nguồn nước ngầm thành phố Đà Nẵng trên cơ sở điều tra chất lượng, trữ lượng hiện trạng ô nhiễm và khả năng tự bảo vệ nước dưới đất Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
43 Tăng cường quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp sau cổ phần hoá trên địa bàn Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
44 Điều tra nghiên cứu rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ Hòn Chảo đến Nam đèo Hải Vân và báo đảo Sơn Trà Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
45 Giải pháp xây dựng mạng Edunet ngành giáo dục - đào tạo thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
46 Văn xuôi Quảng Nam – Đà Nẵng sau 1975 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn Khoa học nhân văn Đã Nghiệm thu
47 Phát triển dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
48 Tiếp nhân và triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin iPortLibNG tại Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
49 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng ở xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
50 Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
51 Một số giải pháp tăng cường công tác cán bộ nữ hiện nay ở thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
52 Các biện pháp cơ bản nhằm chống gian lận trong cân đo tại các chợ và các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
53 Một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng thực lực chính trị và lực lượng cốt cán cách mạng của mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
54 Thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường đã qua đào tạo và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại trường Chính trị thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
55 Kiến trúc đô thị ven biển thành phố Đà Nẵng. Định hướng và giải pháp Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
56 Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường dịch vụ tài chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
57 Giải pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tại thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
58 Xác định giá trị của từng cấp dự báo cho TP. Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
59 Qui hoạch tuyến giao thông công cộng thí điểm của TP. Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
60 Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển KHCN TP. Đà Nẵng đến năm 2010 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
61 Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
62 Phát huy chức năng của gia đình trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
63 Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên khí hậu-thuỷ văn tại các khu vực phục vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
64 Một số giải pháp quản lý, giúp đỡ phạm nhân được tha ở Đà Nẵng tái hoà nhập cộng đồng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
65 Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp anod hóa bề mặt để nâng cao chất lượng sản phẩm nhôm gia dụng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
66 Ứng dụng vật liệu composit vào công nghệ đóng mới xe chở khách các loại Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
67 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước ngầm khu vực quận Liên Chiểu - Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp bảo vệ khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
68 Áp dụng chương trình phần mềm H199 tại Bệnh viện Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
69 Phát triển dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
70 Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cấy mô và trồng một số giống hoa tại Đà Nẵng Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
71 Nghiên cứu xây dựng cổng thông tin bản đồ trực tuyến về điều kiện tự nhiên và thông tin tổng hợp kinh tế xã hội phục vụ quản lý điều hành của các cấp quản lý. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
72 Đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ ở thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
73 Xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục các trường phổ thông mầm non và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
74 Ứng dụng GIS trong quản lý các biển báo giao thông Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
75 Đặc điểm và các yếu tố nguy cơ nhiễm trùng huyết sơ sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập