Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
1 Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
2 Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
3 Một số giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
4 Thực trạng và giải pháp nâng cáo hiệu quả công tác tư tưởng của đảng ở cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
5 Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
6 Đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
7 Thực trạng đội ngũ cán bộ xã, phường đã qua đào tạo và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
8 Kiến trúc đô thị ven biển Đà Nẵng định hướng và giải pháp khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
9 Xác định các giá trị của từng cấp dự báo cháy rừng cho thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
10 Áp dụng mô hình năng suất xanh cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư tại thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
11 ENVINDUS - Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghệ thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
12 Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh cận thị học đường tại thành phố Đà Nẵng Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
13 Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
14 Những giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tại thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
15 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các trường học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
16 Xây dựng chương trình khung môn Tin học ở trường phổ thông thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
17 Giải pháp hạn chế tình trạng phụ nữ không chồng sinh nhiều con ở thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
18 Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ xã, phường về công tác khoa giáo cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
19 Đánh giá tài nguyên nước mặt hệ thống sông Cu Đê và sông Tuý Loan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
20 Điều tra đánh giá trữ lượng, chất lượng sét tại một số xã thuộc huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
21 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp làm giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi tại thành phố Đà Nẵng Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
22 Ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường đối với bệnh lao tại thành phố Đà Nẵng. Thực trạng và giải pháp Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
23 Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên khí hậu, thuỷ văn tại các khu vực phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
24 Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và 2015 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
25 Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây lá đỏ tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1). Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
26 Nghiên cứu cải tiến máy dệt Baichang để dệt vải gấm tơ tằm và vải gấm polyester. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
27 Nghiên cứu sản xuất thử xi măng bền sulfate Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
28 Nghiên cứu thiết kế chế tạo trụ chiếu sáng cao 33m nâng hạ bằng hệ thống ben thủy lực. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
29 Nghiên cứu cải tiến thiết bị nhuộm tơ sợi, lụa tơ tằm từ thủ công sang bán cơ khí Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
30 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men Lactic trong bảo quản và chế biến phế thải thủy sản Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập