Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
81 Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm các loại rau mầm tại một số điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
82 Nghiên cứu xây dựng vườn hoa lan đầu dòng, nhằm cung cấp những giống lan có chất lượng và giá trị kinh tế cao cho nghề trồng hoa tại thành phố Đà Nẵng. Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
83 Nghiên cứu đặc sản ẩm thực phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
84 Giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thành phố Đà Nẵng năm 2015 và tầm nhìn 2020. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
85 Quy hoạch mạng lưới cung ứng thuốc chữa bệnh trên địa bàn Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
86 Nghiên cứu về nội dung, phương pháp dạy học văn học, địa lý và lịch sử địa phương ở các trường THCS tại Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
87 Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Đà Nẵng anh hùng (1945-2000). Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
88 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên mem lactic trong bảo quản và chế biến phế thải hải sản. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
89 Nghiên cứu ban đầu dư lượng một số chất độc hại trong tôm sú nuôi tại Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
90 Nghiên cứu thiết kế xây dựng quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm xe khách liên tỉnh trên cơ sở chassi nhập ngoại. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập