Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
271 Xây dựng chương trình khung giảng dạy môn Tin học ở trường phổ thông tại thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
272 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong hoạt động quản lý nhà nước tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
273 Điều tra đánh giá trữ lượng,chất lượng sét tại một số xã thuộc huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
274 Điều tra, lập danh lục và xây dựng bộ tiêu bản các loài thực vật thân gỗ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
275 Điều tra và nghiên cứu một số bệnh thường gặp trên tôm sú thịt tại phường Hòa Hiệp, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và đề ra các biện pháp phòng trị bệnh tôm Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
276 Một số giải pháp hình thành và phát triển dịch vụ tài chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
277 Huy động nguồn lực của Người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Đà Nẵng. Thực trạng và giải pháp khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
278 Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập