Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
231 Hiện trạng môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường khu du lịch Bà Nà Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
232 Nghiên cứu áp dụng cải tiến qui trình công nghệ lắp ráp giày vải tại Công ty Hữu Nghị Đà nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
233 Thực trạng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ở thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp góp phần thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
234 Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ học vấn và tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động phục vụ yêu cầu CNH, HĐH của thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
235 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa thanh thiếu niên phạm pháp ở Quảng Nam - Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
236 Tập tục cưới, tang ở Đà Nẵng: thực trạng và giải pháp Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
237 Đặc điểm và các yếu tố nguy cơ nhiễm trùng huyết sơ sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
238 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển tải các nghị quyết của Đảng đến cán bộ Đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
239 Thiết kế chế tạo hệ thống xử lý sắt trong nước cấp phục vụ sản xuất tại công ty Dệt Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
240 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản của thành phố và điều kiện tự nhiên, môi trường, sinh thái nhằm cung cấp căn cứ khoa học cho việc bố trí qui hoạch phát triển ngành, lãnh thổ, xây dựng và kế hoạch dự án phát triển KT-XH TP. Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập