Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
181 Hoàn thiện quy trình sản xuất cây Cúc giống thương phẩm từ nuôi cấy mô Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
182 Nghiên cứ, ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
183 Nghiên cứu hoàn thiện quy chế thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
184 Hoàn thiện quy trình sản xuất và ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật vào một số loài hoa cúc ở thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
185 Nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
186 Xây dựng chính sách trả lương đối với cán bộ trong lĩnh vực khoa học công nghệ Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
187 Xây dựng cơ sở dữ liệu và nguồn tin khoa học công nghệ nội sinh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
188 Nghiên cứu tác động của môi trường đói với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
189 Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm mực đen của ngư dân quận Thanh Khê Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
190 Ứng dụng công nghệ kiềm co trong điều kiện tận dụng các thiết bị hiện có của Công ty để nâng cao chất lượng khăn bông Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập