Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
101 Nghiên cứu thiết kế chế tạo buồng sơn sấy cho xe chở khách dưới 45 chỗ ngồi. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
102 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuxta hạt nhựa tái sinh. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
103 Thực trạng và giải pháp phòng chống ma túy trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
104 Xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
105 Đổi mới cơ chế quản lý chương trình, đề tài khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng. khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
106 Sản xuất thử nghiệm nấm giống cấp II, III từ giống cấp I đối với một số loại nấm Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
107 Văn xuôi Quảng Nam-Đà Nẵng sau 1975 những vấn đề lý luận và thực tế. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
108 Đánh giá các công trình kiến trúc cổ có giá trị của thành phố Đà Nẵng và các giải pháp bảo tồn, tôn tạo, khai thác sử dụng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
109 Điều tra nghiên cứu rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ hòn Chảo đến nam đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
110 Điều tra, lập danh mục và xây dựng bộ tiêu bản các loài thực vật thân gỗ ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập