Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
91 Thử nghiệm chế phẩm EM để xử lý môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và hồ Thạc Gián. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
92 Cải tiến phương pháp tẩy tơ và lụa tơ tằm. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
93 Mối liên hệ giữa Đảng viên đương chức với cấp ủy ( và cộng đồng dân cư) nơi cư trú - Thực trạng và giải pháp. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
94 Tình hình sức khỏe và đặc điểm bệnh tật của nhân dân 4 xã miền núi thành phố Đà Nẵng Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
95 Cải tiến công nghệ mắc, hồ trên thiết bị có sẵn phù hợp dây chuyền dệt kiếm picanol để sản xuất vải chất lượng cao và thiết kế sản phẩm mới. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
96 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển tải các nghị quyết của Đảng đến cán bộ Đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
97 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quy hoạch hệ thống ao hồ nội thành thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
98 Sưu tầm nghiên cứu văn nghệ dân gian và lễ hội dân gian Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
99 Thiết kế và chế tạo hệ thống thu hồi bụi bông tại phân xưởng dệt kiếm picanol. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
100 Nghiên cứu xây dựng quy trình nhuộm vải kali và phòng co trong điều kiện thiết bị hiện có của công ty. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập