Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Cải tạo Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quản lý nhà nước 14/09/2018 31/12/2019 544 triệu đồng Đã nghiệm thu
2 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ và Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ Quản lý nhà nước 06/06/2016 16/04/2017 3.124.821.000 Đã nghiệm thu
3 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ1) Quản lý nhà nước 01/01/2011 31/12/2013 19.090.254.000 đồng Đã nghiệm thu
4 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ2) Quản lý nhà nước 01/01/2013 31/12/2015 14.850.000 đồng Đã nghiệm thu
5 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ2) Quản lý nhà nước 26/04/2019 31/12/2021 81.176.548.000 đồng Đã nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập