Tìm kiếm

Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Cải tạo Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quản lý nhà nước 14/09/2018 31/12/2019 544 triệu đồng Đã nghiệm thu
2 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ và Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ Quản lý nhà nước 06/06/2016 16/04/2017 3.124.821.000 Đã nghiệm thu
3 Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lĩnh vực khoa học và công nghệ Quản lý nhà nước 30/11/2020 31/12/2021 442.184.000 đồng Đã nghiệm thu
4 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ1) Quản lý nhà nước 01/01/2011 31/12/2013 19.090.254.000 đồng Đã nghiệm thu
5 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ2) Quản lý nhà nước 01/01/2013 31/12/2015 14.850.000 đồng Đã nghiệm thu
6 Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ2) Quản lý nhà nước 26/04/2019 31/12/2021 81.176.548.000 đồng Đã nghiệm thu
7 Xây dựng mạng lưới cân đối chứng và kiểm định cân thông dụng tại quận, huyện Quản lý nhà nước 01/01/2012 31/12/2014 604.000.000 đồng Đã nghiệm thu
8 Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại TPĐN Quản lý nhà nước 01/01/2012 31/12/2014 8.133.293.000 đồng Đã nghiệm thu
9 Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng Quản lý nhà nước 21/10/2019 31/12/2020 29.543.842.000 Đã nghiệm thu
10 Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng Quản lý nhà nước 30/12/2017 30/06/2018 17.825.000.000 đồng Đã nghiệm thu

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 2 2 0 5 4 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập