Nghiệm thu đề tài: Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 03/05/2013 Lượt xem: 12

Ngày 26/4/2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp Hội đồng khoa học cấp thành phố đánh giá nghiệm thu đề tài: "Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông của thành phố Đà Nẵng" do CN.Nguyễn Hoàng Long làm Chủ nhiệm đề tài và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt thành phố Đà Nẵng chủ trì nghiên cứu.

Đề tài đã chọn đối tượng nghiên cứu là đội ngũ giáo viên phổ thông là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và thực hiện các mục tiêu giáo dục. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp cơ sở lý luận quan trọng về việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, về mô hình nhà trường và đặc điểm của lao động sư phạm. Đề tài đã đề xuất được một số giải pháp về đổi mới đào tạo đội ngũ giáo viên, đổi mới bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đổi mới việc sử dụng đội ngũ giáo viên, giải pháp về chế độ chính sách và cơ sở vật chất.

Với những kết quả nghiên cứu đã đạt được, đề tài đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá xếp loại Khá.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập