Tổ chức lớp tập huấn Quản lý KH&CN cấp huyện
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 05/04/2013 Lượt xem: 26

Ngày 2 tháng 4 năm 2013, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở KH&CN Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn Quản lý KH&CN cấp huyện. Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 2-6 tháng 4, tập trung vào các nội dung liên quan về công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận/huyện. Tham dự lớp tập huấn, có hơn 200 học viên là cán bộ phụ trách quản lý KH&CN cấp quận/huyện đến từ các Sở KH&CN, UBND quận/huyện.

Nội dung tập huấn bao gồm:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận/huyện

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN ở cấp quận/huyện

- Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp quận/huyện

- Pháp luật và hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở địa phương

Theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ về “hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn vềkhoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện” quy địnhPhòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Trong đó cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND quận/huyện/thị xã có 9 nhiệm vụ sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

6. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

9. Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên đến nay, một số quận/huyện chưa triển khai gì nhiều. Về cơ bản, nguồn lực dành cho công tác quản lý nhà nước về KH&CN còn hạn chế, và đặc biệt là cán bộ quản lý KH&CN ở cấp quận/huyện còn lúng túng trong quá trình triển khai.

Lớp tập huấn đã trang bị cho học viên những kiến thức, những kỹ năng cơ bản về công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp quận/huyện; đồng thời đã giới thiệu và thảo luận một số mô hình quản lý tiêu biểu ở các địa phương khác; đáp ứng được yêu cầu quản lý của cán bộ phụ trách quản lý KH&CN trên địa bàn quận/huyện.

(Đưa tin: Trần Đình Tuấn)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập