Đánh giá tổ chức KH&CN và điều tra nghiên cứu
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 28/03/2013 Lượt xem: 4

alt

Trong khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu chung về KH&CN theo Nghị định thư giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Nghiên cứu và Giáo dục CHLB Đức, ngày 26.3.2013, Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ (Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Hệ thống Sản xuất và Công nghệ Thiết kế (CHLB Đức) đã tổ chức Hội thảo Đánh giá tổ chức KH&CN và điều tra nghiên cứu.

Hội thảo đã tập trung vào 2 nội dung quan trọng: giới thiệu khung phương pháp luận về đánh giá tổ chức KH&CN; phân tích về hiện trạng nguồn nhân lực KH&CN Việt Nam. Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về một số vấn đề quan trọng: Đánh giá tổ chức KH&CN tại Việt Nam: mục đích và phương pháp thực hiện; Giới thiệu khung phương pháp luận đánh giá tổ chức KH&CN; Phân tích về hiện trạng nguồn nhân lực KH&CN tại Việt Nam: tổng quan về công cụ điều tra; Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực KH&CN tại Việt Nam: tiến hành điều tra tại Việt Nam. Sau mỗi tham luận, các đại biểu đều được tham gia vào các bài tập thực hành và cùng nhau thảo luận những vấn đề có liên quan. Có thể nói, Hội thảo được tổ chức rất có ý nghĩa đối với các nhà quản lý trong bối cảnh việc đánh giá các tổ chức KH&CN ở Việt Nam còn là vấn đề tương đối mới mẻ, chưa được đề cập một cách hệ thống.

(Nguồn: Tạp chí Hoạt động KH&CN)

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập