Bàn giao sản phẩm kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố nghiệm thu năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/03/2013 Lượt xem: 4

Ngày 18/3/2013, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức bàn giao sản phẩm kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố nghiệm thu năm 2012 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố để nghiên cứu sử dụng.

Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao sản phẩm kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN nghiệm thu năm 2012

Chủ trì buổi bàn giao sản phẩm là ông Huỳnh Văn Ngộ - PGĐ Sở KH&CN, các cán bộ thuộc các phòng, đơn vị liên quan của Sở KH&CN, đại diện của các đơn vị nhận sản phẩm nhiệm vụ KH&CN và phóng viên của Báo Đà Nẵng đến đưa tin.

Tại buổi bàn giao sản phẩm, Sở KH&CN nêu tóm tắt nội dung chính kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN.

Sở KH&CN bàn giao sản phẩm kết quả của 06 nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố cho 15 đơn vị sử dụng, bao gồm các nhiệm vụ: Phát triển liên kết kinh tế giữa nông dân với các chủ thể khác ở thành phố Đà Nẵng; Xây dựng chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; Xây dựng chính sách nhà ở cho hộ thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghiên cứu luận cứ khoa học và kinh tế xã hội làm cơ sở xây dựng đề án phát triển đội ngũ trí thức thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020; Nghiên cứu chất lượng sống của bệnh nhân động kinh ở người lớn tại thành phố Đà Nẵng; Địa danh ở thành phố Đà Nẵng. Các đơn vị nhận sản phẩm phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu phục vụ công tác tham mưu tư vấn liên quan đến nhiệm vụ quản lý của đơn vị. Sản phẩm bàn giao cho các đơn vị bao gồm một quyển báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và một đĩa CD lưu nội dung báo cáo tổng hợp.

Sở KH&CN bàn giao 08 báo cáo dự án thành phần thuộc Đề án “Bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà”cho 08 đơn vị có liên quan, bao gồm các dự án: Cập nhật, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, nguyên nhân suy thoái và đề xuất các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; Nghiên cứu sinh học, sinh thái học của một số loài động thực vật quý hiếm ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (đặc biệt là loài Chà vá chân đỏ); Phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và ở biển tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; Tăng cường năng lực quản lý và bảo tồn cho cơ quan chịu trách nhiệm quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng và khách tham quan trong bảo tồn đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; Nghiên cứu, điều tra và đề xuất các mô hình khai thác bền vững các nguồn lợi thủy hải sản không thuộc đối tượng bảo tồn ở ven biển bán đảo Sơn Trà; Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái trên cạn và dưới nước ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng khu tham quan học tập sinh vật biển Việt Nam. Các đơn vị sử dụng sản phẩm để vận động tài trợ trong giai đoạn 2013-2020. Sản phẩm bàn giao cho các đơn vị bao gồm các bản báo cáo dự án tiếng Việt và tiếng Anh.

(Người đưa tin: Trần Ngọc Oanh)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập