Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/01/2013 Lượt xem: 9

Chiều ngày 25/1/2013, Đảng bộ Sở KH&CN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thúc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo của các Phòng, Ban của Đảng ủy Khối.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Quang Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy Sở.

Thay mặt cho Đảng bộ Sở KH&CN, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Báo cáo đánh giá tổng quát công tác lãnh đạo của Đảng trên toàn bộ các mặt hoạt động chung của Sở, các kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế tồn tại, các bài học kinh nghiệm cần nghiêm túc tiếp thu. Năm 2012 là năm có nhiều khó khăn thách thức, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, ...ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, đảng viên, công chức viên chức người lao động. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở KH&CN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vượt qua khó khăn, nỗ lực tổ chức triển khai và thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của năm, thể hiện ở các mặt công tác như: Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cũng như xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể, công tác xây dựng Đảng,....

Năm 2012 vừa qua, Đảng ủy Sở đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hoạt động công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm CNSH, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ, Trung tâm thông tin KH&CN); Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; Hợp tác về KH&CN; Các hoạt động khác và đặc biệt là trong công tác tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động KH&CN, nổi bật là các Quyết định về việc ban hành “Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; “Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng” và “Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng”. Trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo, Đảng ủy Sở luôn chú trọng đến những nhiệm vụ trọng tâm, tìm các giải pháp thích hợp điều chỉnh kịp thời để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Nhờ vậy mà năm 2012, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Sở KH&CN vẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Cũng trong năm 2012 nhờ có sự phối kết hợp tốt giữa cấp ủy và lãnh đạo chính quyền nên Đảng ủy Sở KH&CN đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc. Đảng ủy đã chỉ đạo các đoàn thể cán bộ, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bảo đảm sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ trên cơ sở đấu tranh phê bình và tự phê bình, giữ vững sự phát triển của Sở.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Sở, Đảng bộ Sở đã luôn chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng; phổ biến và quán triệt kịp thời các Văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết; Tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Năm qua, Đảng ủy Sở KH&CN kịp thời củng cố các cấp ủy, phát triển đảng và đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015; Luôn quan tâm đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác quốc phòng toàn dân. Do vậy mà công tác xây dựng Đảng và các công tác khác cũng đạt hiệu quả trên tất cả các mặt về công tác tư tưởng, tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc. Ngoài ra, công tác lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng cũng được Đảng ủy Sở KH&CN quan tâm, Đảng ủy luôn tạo mọi điều kiện cho các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên nhằm thực hiện hiệu quả các kế hoạch đề ra.

Kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên và Tổ chức Đảng năm 2012: Đảng bộ Sở KH&CN có 41 đồng chí đảng viên trong đó có 35 đồng chí đảng viên “đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 06 đồng chí đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 02 Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, 02 Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Đề nghị Đảng ủy Khối công nhận Đảng bộ Sở đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Sở KH&CN cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại, khó khăn và nguyên nhân của những tồn tại đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp cho năm 2013.

Tiếp tục phát huy những kết quả cũng như rút kinh nghiệm từ những tồn tại trong năm 2012, Đảng ủy Sở KH&CN đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2013 là thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo các đoàn thể, chỉ đạo và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo hoàn thành các kế hoạch năm 2013; Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012; Triển khai dự án xây dựng TTCNSH giai đoạn 2; Đưa các dự án đầu tư cơ sở vật chất của các Trung tâm theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5763/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND thành phố; Triển khai thực hiện những nội dung thỏa thuận phối hợp giữa Bộ KH&CN và UBND thành phố; Tăng cường các hoạt động hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước; Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước về KH&CN các cấp,...

Hội nghị còn được nghe nhiều ý kiến tham luận, đóng góp của các đồng chí Bí thư Chi bộ, các đồng chí đại diện cho công đoàn, đoàn thanh niên và các đồng chí đảng viên. Các ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, trung thực và mang tính xây dựng cao. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Nam- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN đã nhấn mạnh là trong năm 2013 Đảng ủy phải tập trung chỉ đạo, lãnh đạo khắc phục những hạn chế tồn tại, đưa ra các Nghị quyết về những vấn đề cấp thiết nhất nhằm thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Trong đó, chú trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, các chủ trương, định hướng đến từng cán bộ nhân viên của Sở để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 và Chương trình hành động của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20. Đồng chí cũng chỉ đạo ban soạn thảo đưa các ý kiến đóng góp tại Hội nghị vào báo cáo tổng kết nhằm giúp Đảng ủy tiếp tục gặt hái những thành công trong năm 2013.

Tại Hội nghị, đồng chí chí Lê Thị Thúc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Sở KH&CN đã lãnh đạo ngành KH&CN đoàn kết vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2012. Đồng chí Lê Thị Thúc đã nhấn mạnh Đảng bộ Sở KH&CN là Đảng bộ có năng lực, có tinh thần đoàn kết cao nên đã chỉ đạo và lãnh đạo tốt công tác “chuyển giao thế hệ lãnh đạo của Sở”. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí cũng đã nói “Kết quả hoạt động của các ngành như y tế, giáo dục, nông thôn mới,...đều có bóng dáng của KH&CN”.

Đồng chí Lê Thị Thúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị cũng nhận được những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Lê Thị Thúc về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Sở KH&CN cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo: Tiếp tục nâng cao vai trò của Đảng ủy trong việc tham mưu ban hành kế hoạch hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20, tăng cường sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước đối với phát triển KH&CN; Tiếp tục thực hiện tốt NQTW4; Phát huy vai trò của tổ chức Đảng cùng Ban lãnh đạo Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong đó có công tác giáo dục chính trị, tư tường, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, công tác phát triển Đảng; Chú trọng công tác cán bộ và chăm lo các hoạt động của đoàn thể. Trong quá trình thực hiện, đồng chí cũng quán triệt Đảng ủy Sở cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 2013 của Sở KH&CN góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Cũng tại Hội nghị, Hội nghị cũng đã công bố và trao quyết định khen thưởng cho 02 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 06 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao Quyết định khen thưởng cho 02 Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Trao Quyết định khen thưởng cho 06 đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Nam- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN đã cảm ơn những ý kiến tham luận, đóng góp và ý kiến chỉ đạo của các đại biểu và đề nghị Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc và các đảng viên nghiêm túc quán triệt tinh thần hội nghị; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra,.. Với sự nỗ lực cố gắng của mỗi đảng viên cũng như từng Chi bộ, với niềm tin vào sức mạnh đoàn kết, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN tin tưởng rằng toàn Đảng bộ Sở KH&CN sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2013, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

(Người đưa tin: Vũ Thị Bích Hậu)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập