Nghiệm thu Đề tài “Phát triển liên kết kinh tế giữa nông dân với các chủ thể khác ở thành phố Đà Nẵng”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 28/12/2012 Lượt xem: 11

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp thành phố “Phát triển liên kết kinh tế giữa nông dân với các chủ thể khác ở thành phố Đà Nẵng” do Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - Xã hội chủ trì và TS. Võ Duy Khương làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và các nhân tố ảnh hưởng khác đến quá trình hình thành, phát triển và duy trì các liên kết nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, đề tài đã tiến hành tìm hiểu một số kinh nghiệm phát triển mô hình liên kết nông nghiệp của một số quốc gia, vùng lãnh thổ có điều kiện tương đồng với thành phố Đà Nẵng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tham khảo, áp dụng tại địa phương. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển liên kết hộ nông dân và các chủ thể khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập