Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/12/2012 Lượt xem: 6

Ngày 15 tháng 12 năm 2012, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp thành phố “Xây dựng chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” do Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng chủ trì và PGS.TS. Bùi Quang Bình làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài đã đánh giá thực trạng các chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề ra giải pháp xây dựng chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố đến năm 2020.

                                            

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập