Kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ về khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/12/2012 Lượt xem: 20

Ngày 09 tháng 11 năm 2012, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 9298/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-Ctr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trong đó có phê duyệt kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ đến năm 2020 với các nội dung sau:

1. Về cơ chế, chính sách, Đề án, Quy hoạch phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ:

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trực tiếp sản xuất và hạ tầng kỹ thuật khoa học công nghệ trực tiếp sản xuất, khuyến khích đổi mới công nghệ và sử dụng công nghệ hiện đại.

- Xây dựng cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm với hoạt động của các khu công nghệ và các cơ sở sản xuất.

2. Về đầu tư hạ tầng khoa học và công nghệ đồng bộ:

- Đầu tư xây dựng một số tổ chức khoa học và công nghệ trọng điểm như: Trung tâm Công nghệ sinh học; Trung tâm Nghiên cứu, thử nghiệm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí - điện tử; Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn; Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ khu vực miền Trung;Trung tâm Phân tích và kiểm nghiệm lý, hoá, sinh; Viện Ứng dụng bức xạ; Phòng Thí nghiệm Protein enzym, Phòng Chẩn đoán phân tử,...

- Tập trung phát triển khoa học công nghệ trực tiếp sản xuất, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực khoa học công nghệ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khoa học công nghệ trực tiếp sản xuất; phát huy tiềm năng khoa học cơ bản, nghiên cứu triển khai phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực phát triển của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố; Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng; Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, ưu tiên các cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu trong nước, điều tra cơ bản, các công nghệ mới phục vụ các ngành kinh tế chủ lực của thành phố và khu vực.

- Đầu tư một số phòng thí nghiệm đạt trình độ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, y tế,...

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập