Kết quả thanh kiểm tra lĩnh vực kinh doanh xăng dầu năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/11/2012 Lượt xem: 8

Năm 2012, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh, kiểm tra tại 56 cơ sở kinh doanh xăng dầu:

* Đợt 1: Thực hiện Công điện số 62/CĐ-BKHCN ngày 11/01/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xăng dầu và Công văn số 341/UBND-VX ngày 16/01/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xăng dầu; Sở đã phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường và Công an Kinh tế tiến hành thanh, kiểm tra 37 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả:

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập