Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/11/2012 Lượt xem: 9

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012 (Tải file: Thông báo số 228/TB-SKHCN)

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển.

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập