Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/11/2012 Lượt xem: 8

Ngày 23/10/2012, Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 14/2012 cho Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh có địa chỉ trụ sở chính là Kiệt số 125, đường Đỗ Thúc Tịnh, tổ 23, phường Khuê Trung, quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng.

Các lĩnh vực đăng ký hoạt động:

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường lên đời sống con người, đa dạng sinh học. Hỗ trợ nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

- Phổ biến kiến thức về đa dạng sinh học, môi trường, hậu quả của biến đổi khí hậu, phương thức ứng phó, giảm thiểu tối đa những hậu quả của biến đổi khí hậu; cung cấp các sản phẩm thân thiện và bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các tổ chức có liên quan triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng thuộc lĩnh vực hoạt động đăng ký.

(Người đưa tin: Trần Thị Lê Quyên)

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập