Kết quả công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/11/2012 Lượt xem: 3

Thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, trong năm 2012, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho 16 tổ chức; trong đó cấp mới Giấy chứng nhận cho 06 tổ chức thuộc khu vực nhà nước và tập thể; cấp thay đổi bổ sung cho 10 tổ chức thuộc các khu vực nhà nước, tập thể và các tổ chức khác. Ngoài ra, Sở đã tiến hành thủ tục hủy bỏ Giấy chứng nhận đối với 01 tổ chức đã giải thể.

(Người đưa tin: Trần Thị Thanh Thảo)

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập