Báo cáo tình hình thực hiện an toàn bức xạ tại các cơ sở sử dụng thiết bị X-Quang y tế, phóng xạ và thiết bị bức xạ khác năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/10/2012 Lượt xem: 11

Thực hiện nội dung Điều 20 của Luật năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ; Điểm a khoản 5 Điều 14 Nghị định 111/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn thành phố báo cáo Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân theo định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố báo cáo về các hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ tại đơn vị như sau:

1. Cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế thực hiện báo cáo theo Mẫu báo cáo 1 (tải về tại đây).

2. Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ khác báo cáo theo Mẫu báo cáo 2 (tải về tại đây).

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các Cơ sở lập báo cáo bằng văn bản và gửi về cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25 tháng 10 năm 2012 theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

51 Lý Tự Trọng – Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3887429

Fax: 0511.3822846

Đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện theo các nội dung nêu trên!

Trân trọng!

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập