Thông báo về việc Hỗ trợ đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/10/2012 Lượt xem: 9

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được phê duyệt theo Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ có kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đối với các kết quả nghiên cứu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Là kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước hoặc các đề tài dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

2. Kết quả nghiên cứu thuộc đối tượng được hỗ trợ phải đáp ứng các yêu cầu

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Có khả năng áp dụng và thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Chưa/không được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích từ nguồn ngân sách nhà nước.

3. Nội dung hỗ trợ

- Tra cứu tài liệu kỹ thuật có liên quan;

- Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích: lập bản mô tả, tờ khai và các tài liệu cần thiết khác;

- Hướng dẫn nộp Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

4. Kinh phí hỗ trợ:

Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các công việc: tra cứu các tài liệu kỹ thuật, lập và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

5. Phiếu đề xuất nhu cầu hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Mẫu phiếu

6. Thời hạn nộp Phiếu đề xuất: trước ngày 30/10/2012

7. Địa chỉ gửi Phiếu đề xuất:

Văn phòng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843, Fax: 04.35575064, Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Nếu có gì thắc mắc, cần trao đổi thêm xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và Hợp tác khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3889761

Email: qlsh.skhcndn@gmail.com

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập