Kết quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 09 tháng đầu năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 25/09/2012 Lượt xem: 12

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 09 tháng đầu năm 2012 như sau:

1. Công tác thanh, kiểm tra:

- Thanh kiểm tra lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại 56 cơ sở:

* Đợt 1: Thực hiện Công điện số 62/CĐ-BKHCN ngày 11/01/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xăng dầu và Công văn số 341/UBND-VX ngày 16/01/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xăng dầu; Sở đã phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường và Công an Kinh tế tiến hành thanh, kiểm tra 37 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả:

+ Về lĩnh vực đo lường: Qua thanh tra phát hiện 01 cửa hàng sử dụng cột đo nhiên liệu có sai số vượt giới hạn cho phép. Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản, niêm phong đình chỉ việc sử dụng vòi bơm xăng A92 vi phạm trên và đã chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý thị trường xử lý theo quy định.

+ Về lĩnh vực chất lượng: Tiến hành lấy 35 mẫu xăng để trưng cầu giám định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực II. Kết quả, 35 mẫu xăng phù hợp với QCVN 01:2009/BKHCN.

+ Về niêm yết giá, phát hiện 03 cơ sở vi phạm. Đoàn thanh tra đã chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý thị trường tiến hành xử lý theo quy định.

* Đợt 2: Thanh tra Sở tiến hành thanh tra 19 cơ sở kinh doanh xăng dầu trong tháng 8. Kết quả các cơ sở này đều có đầy đủ giấy tờ pháp lý, các cột bơm có giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo vẫn còn giá trị sử dụng, sai số các cột đo nằm trong giới hạn cho phép; Về chất lượng, Đoàn lấy 05 mẫu xăng A92 đem trưng cầu giám định về chất lượng, cho kết quả đạt chất lượng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tiến hành thanh tra đột xuất tại địa điểm bán xăng lẻ và kho chứa xăng của bà Thái Thị Hà, địa chỉ: Tổ 25, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng theo tin báo của phóng viên Báo Đà Nẵng. Kết quả, cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hóa này; kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, xuất xứ. Đoàn Thanh tra lấy 01 mẫu xăng A95 và 01 mẫu xăng A92 đem trưng cầu giám định về chất lượng, cho kết quả xăng A95 không đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chi cục Quản lý thị trường đã xử lý bằng cách phạt tiền 17 triệu đồng và tịch thu hàng hóa nhập lậu gồm 330 lít xăng A92, 140 lít dầu diezel, 30 lít dầu lửa, buộc tiêu hủy 70 lít xăng A95 có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Tiến hành kiểm tra tại 12 cơ sở kinh doanh Gas (khí hóa lỏng) trên địa bàn thành phố. Kết quả, các cơ sở đều có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định và ghi nhãn hàng hóa đầy đủ. Về đo lường, có 05/12 cơ sở kinh doanh các loại gas 12 kg không đủ định lượng. Đoàn thanh tra đã lập biên bản và quyết định xử phạt số tiền là 10.000.000đ. Đồng thời đề nghị các cơ sở phải định lượng theo quy định đối với hàng hóa gas vi phạm trước khi đưa ra lưu thông.

- Tiến hành kiểm tra về ghi nhãn hàng hóa và định lượng hàng đóng gói sẵn đối với 05 cơ sở kinh doanh cà phê . Kết quả kiểm tra, các cơ sở trên tuân thủ quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và định lượng.

- Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tiến hành thanh tra 03 cơ sở bức xạ.

- Kiểm tra hoạt động an toàn bức xạ tại 15 cơ sở. Kết quả kiểm tra:

+ Về Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: Có 13/15 cơ sở có giấy phép đối với thiết bị X-quang đã đăng ký còn thời hạn hiệu lực; 01 cơ sở có giấy phép quá hạn và đang trong quá trình làm thủ cấp giấy phép cho thiết bị X-quang mới; 01 cơ sở chưa có giấy phép; Phát hiện có 05 cơ sở trang bị thêm máy X-quang nhưng chưa làm thủ tục khai báo.

+ Về hồ sơ kiểm tra chất lượng thiết bị: Có 14/15 cơ sở có tiến hành kiểm tra chất lượng máy X-quang, trong đó có 03 cơ sở có giấy chứng nhận đã hết hiệu lực.

+ Về hồ sơ đánh giá an toàn phòng chụp X-quang: Có 14/15 cơ sở có hồ sơ; 01 cơ sở không có hồ sơ

+ 15/15 cơ sở có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ.

+ 14/15 cơ sở có nhân viên bức xạ đeo liều kế cá nhân khi làm việc; 01 cơ sở có nhân viên bức xạ không đeo liều kế cá nhân khi làm việc.

+ 12/15 cơ sở có khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ; 03 cơ sở không khám sức khỏe định kỳ.

+ 15/15 cơ sở đều có Nội quy an toàn bức xạ của đơn vị, đèn báo hiệu, biển cảnh báo, hướng dẫn vận hành an toàn thiết bị, chế độ chụp.

+ Về đo suất liều bức xạ: 13/15 cơ sở có suất liều nằm trong giới hạn cho phép; 02 đơn vị không đo suất liều bức xạ.

2. Tiến hành giải quyết 04 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến sở hữu trí tuệ


(Người đưa tin: Trần Thị Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập