Lớp tập huấn “Một số kiến thức về mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và nhãn hiệu”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/08/2012 Lượt xem: 15

Thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ năm 2012 và nhằm mục đích phổ biến một số quy định pháp luật về mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa trên bao gói sản phẩm đến các cán bộ quản lý, thực thi và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Một số kiến thức về mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và nhãn hiệu” vào ngày 07 tháng 8 năm 2012.

Trên 70 học viên là cán bộ quản lý và thực thi của một số sở, ban ngành liên quan, UBND các quận huyện và một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham dự Lớp tập huấn.

Lớp tập huấn đã giúp các học viên nâng cao nhận thức, tiếp cận với các quy định cụ thể của pháp luật trong lĩnh vực này. Từ đó, giúp các doanh nghiệp có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về ghi nhãn hàng hóa, sử dụng mã số mã vạch và nhãn hiệu; các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt hơn việc quản lý, kiểm soát các hoạt động về ghi nhãn hàng hóa, sử dụng mã số mã vạch và nhãn hiệu.

Dưới đây là một số hình ảnh về Lớp tập huấn.

Ths Phan Hồng Nga- Phụ trách văn phòng mã số mã vạch- Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Các học viên tham dự lớp tập huấn

(Người đưa tin: Nguyễn Lê Thành Lạc)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập