Khai giảng Lớp Phương pháp luận sáng tạo năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/07/2012 Lượt xem: 9

Nhằm mục đích xây dựng và trang bị cho học viên hệ thống các phương pháp, các kỹ năng thực hành tiên tiến về suy nghĩ để giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo. Trong Chương trình công tác thanh niên năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp luận sáng tạo”. Thông tin cụ thể như sau:

1. Mục đích

Trang bị các phương pháp sáng tạo cho thanh niên đam mê các hoạt động sáng tạo ở các ngành kỹ thuật, doanh nghiệp và các nhóm nghiên cứu tự do. Góp phần đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới phương thức quản lý và hoạt động cho thanh niên. Vận dụng kiến thức về phương pháp luận sáng tạo để giải quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung tập huấn ( kèm theo chương trình )

Học tập các phương pháp luận sáng tạo, cách thức tiếp cận và giải quyết vấn đề. Cung cấp cho học viên:

+ Các thủ thuật sáng tạo cơ bản và một số kiến thức khoa học - kỹ thuật sáng tạo.

+ Các phương pháp tích cực hoá tư duy sáng tạo.

+ Các qui luật phát triển hệ thống.

+ Qui trình giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận tham gia Lớp tập huấn Phương pháp luận sáng tạo.

3. Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Tân, Phó trưởng phòng KHCN, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

4. Học viên (50 người)

- Sinh viên các ngành kỹ thuật trên địa bàn thành phố;

- Cán bộ, nhân viên phụ trách kỹ thuật, phát triển công nghệ, sản phẩm mới của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

- Các bạn trẻ đam mê sáng tạo;

- Thanh niên Sở KH&CN.

5. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 05 ngày (10 buổi), từ ngày 08 đến ngày 12/8/2012.

Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ - 51 Lý Tự Trọng - Quận Hải Châu.

6. Học phí

Các học viên được học miễn phí và được cung cấp đầy đủ tài liệu học tập

Sở KH&CN kính mời các bạn trẻ quan tâm đăng ký tham dự lớp tập huấn nói trên ( Tải về phiếu đăng ký ).

Phiếu đăng ký lớp tập huấn gửi về ban tổ chức trước ngày 05/8/2012 theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

Email: thanhtrang237@yahoo.com, Điện thoại: 0511 3887429 Fax: 0511 3822864

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập