Vấn đề Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TPP
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 19/01/2016 Lượt xem: 52

Sáng ngày 19/01/2015, Bộ Công thương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “phổ biến thông tin về một số hiệp định thương mại tự do mới ký kết hoặc vừa kết thức đàm phám”. Trong các thông tin của Hội nghị, có đề cập đến lĩnh vực SHTT trong Hiệp định TPP.

Sáng ngày 19/01/2015, Bộ Công thương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị "phổ biến thông tin về một số hiệp định thương mại tự do mới ký kết hoặc vừa kết thức đàm phám". Trong các thông tin của Hội nghị, có đề cập đến lĩnh vực SHTT trong Hiệp định TPP.

Không phải ngẫu nhiên mà Hiệp định TPP dành riêng một trong tổng số 30 chương để đưa ra các quy định về SHTT. TPP hướng đến các tiêu chuẩn cao về bảo hộ quyền SHTT, đặc biệt là với dược phẩm. Yêu cầu các nước cũng cần có cơ chế thực thi hiệu quả việc bộ quyền SHTT trên lãnh thổ của nước mình, kể cả tại biên giới và trong môi trường internet, phải có quy định cho phép xử lý hình sự các vụ việc xâm phạm quyền SHTT gây thiệt hại lớn cho người sở hữu quyền SHTT, đặc biệt là yêu cầu các nước cho phép khả năng xử lý hình sự một số hình thức xâm phạm quyền SHTT mới xuất hiện như thiết kế các phần mềm phá mã điện tử phục vụ sao chép lậu, câu trộm để phát tín hiện truyền hình cáp,...So với cách tiếp cận trong WTO - chỉ xử lý hình sự khi xâm phạm ở quy mô thương mại và thu lợi bất chính thì cách tiếp cận này có phạm vi rộng và mức độ cam kết sâu hơn WTO. Các nghĩa vụ chính về SHTT trong TPP như sau:

- Nâng cao mức độ bảo hộ sáng chế và vấn đề dược phẩm;
- Nâng cao mức độ bảo hộ dữ liệu thử nghiệm cho dược phẩm và nông hóa phẩm;
- Nâng cao mức độ bảo hộ và kéo dài thời hạn bổ hộ quyền tác giả và quyền liên quan;
- Siết chặt thực thi, đặc biệt là đối với quyền tác giả và quyền liên quan trong mô trường số;
- Xử lý hình sự các vi phạm bên cạnh xử lý hành chính, mở rộng nội dung xử lý của hải quan

Tham gia TPP sẽ giúp Việt Nam có được các cơ hội mới từ chuỗi cung ứng mới sau khi TPP có hiệu lực và việc tham gia một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ là cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường thể chế, hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế, trong đó có việc hoàn thiện và tăng cường công tác bảo hộ quyền SHTT sẽ mở ra cơ hội thu hút đầ tư vào lĩnh vực hàm lượng tri thức cao. Việt Nam đồng ý với các tiêu chuẩn của TPP nhưng sẽ thực hiện theo lộ trình phù hợp với trình độ phát triển và năng lực thực thi của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định TPP, để tranh thủ tối đa những cơ hội từ quá trình mở cửa thị trường, các đơn vị, tổ chức, nhất là doanh nghiệp cần nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bảo hộ quyền SHTT và xem SHTT là bộ phận trong chiến lược phát triển của mình. Nên chủ động tiếp cận các chính sách của Trung ương và địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ trong lĩnh vực SHTT từ phía các cơ quan nhà nước.

Cũng như các địa phương khác thì tại thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về SHTT, chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động SHTT; Tư vấn, hỗ trợ về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về SHTT và thực thi bảo vệ quyền SHTT trên địa bàn thành phố. Xác định rõ tầm quan trọng của SHTT nên Sở luôn luôn tìm mọi cách để hướng dẫn và cung cấp các quy định, thủ tục bảo vệ để giúp cho các cá nhân, đơn vị tránh những tranh chấp về quyền SHTT.

Với các yêu cầu cao về quyền SHTT của Hiệp định TPP, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp cần có nhận định đúng đắn hơn về vấn đề đăng ký bảo hộ quyền SHTT cũng như ý thức rõ ràng hơn về tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT để tranh thủ được các cơ hội thương mại và đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh đồng thời hạn chế những rủi ro về pháp lý SHTT với các đối tác nước ngoài.

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như hiện nay thì bảo hộ quyền SHTT là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia quan hệ thương mại với các đối tác nước ngoài.

Các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và của Đà Nẵng nói riêng sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển sau khi hiệp định TPP có hiệu lực.

(Bích Hậu)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập