Thủ tục Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 21

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp KH&CN nộp hồ sơ cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở KH&CN. Người được phân công tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng Phiếu hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh;

b) Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2. Thẩm định điều kiện xét cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

a) Hồ sơ không hợp lệ: Trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và thông báo rõ lý do.

b) Hồ sơ hợp lệ: Tiến hành cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp.

Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp:

- Người được phân công xử lý hồ sơ tiến hành soạn thảo Giấy chứng nhận trình Chánh Văn phòng soát xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp;

- Người được phân công xử lý hồ sơ có trách nhiệm vào sổ lưu và trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trả kết quả: Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho doanh nghiệp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

a) Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị mất:

Sau khi khai báo với cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi mất và thông báo ít nhất 03 (ba) lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, doanh nghiệp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

1/ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

2/ Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo về việc mất Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên phương tiện thông tin đại chúng.

b) Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị rách, nát:

1/ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

2/ Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

c) Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị tiêu hủy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có văn bản đề nghị để được cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trong đó nêu rõ lý do.

d) Trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến tên gọi, đăng ký doanh nghiệp:

1/ Văn bản đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

2/ Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

3/ Văn bản, tài liệu chứng minh về sự thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp KH&CN

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

8. Lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

* Thông tin về địa chỉ liên hệ giải quyết Thủ tục hành chính:
- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0511.3891916
- Fax: 0511.3822864
- Email: skhcn@danang.gov.vn

 

* Thông tin về địa chỉ phản ánh, kiến nghị của tổ chức/cá nhân:
- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0511.3895389
- Email: kstthc@danang.gov.vn

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập