Thủ tục Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 50

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (doanh nghiệp KH&CN) tại Sở KH&CN. Người được phân công tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng Phiếu hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh;

b) Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2. Thẩm định nội dung để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

a) Hồ sơ không hợp lệ: Trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và có văn bản thông báo rõ lý do.

b) Hồ sơ hợp lệ: Tiến hành cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp.

Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

a) Người được phân công xử lý hồ sơ tiến hành soạn thảo Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trình Chánh Văn phòng soát xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp;

b) Người được phân công xử lý hồ sơ có trách nhiệm vào sổ lưu và trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trả kết quả: Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho doanh nghiệp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

a) Thành lập mới Doanh nghiệp KH&CN:

1/ Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

2/ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có bản chính để đối chiếu hoặc Bản sao có chứng thực trong trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện);

3/ Dự án sản xuất, kinh doanh (những nội dung liên quan đến kết quả KH&CN là cơ sở đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN):

+ Chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN (kèm theo các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN);

+ Giải trình quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ từ các kết quả KH&CN có quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp;

+ Phương án sản xuất, kinh doanh trong đó nêu rõ các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN và các điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Chuyển đổi từ tổ chức KH&CN công lập để thành lập Doanh nghiệp KH&CN:

1/ Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

2/ Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

3/ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp KH&CN

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

* Thông tin về địa chỉ liên hệ giải quyết Thủ tục hành chính:
- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0511.3891916
- Fax: 0511.3822864
- Email: skhcn@danang.gov.vn

* Thông tin về địa chỉ phản ánh, kiến nghị của tổ chức/cá nhân:
- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0511.3895389
- Email: kstthc@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập