Cơ chế khoán chi trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/01/2016 Lượt xem: 38

Ngày 30/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Bộ Tài Chính đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngày 30/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Bộ Tài Chính đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Cùng với Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư này sẽ đảm bảo quy trình quản lý kinh phí và các nhiệm vụ KH&CN được khoán đến sản phẩm cuối.

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC có hiệu lực từ ngày 15/2/2016 và sẽ thay thế các nội dung đã quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính. Điểm nổi trong thanh toán, tạm ứng kinh phí theo Thông tư liên tịch số 27 này là tạm ứng kinh phí được thực hiện theo tiến độ hợp đồng; thanh toán tạm ứng được căn cứ vào bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện; kho bạc nhà nước không kiểm soát chứng từ chi tiết. Hy vọng điều này sẽ tạo điều kiện, "cởi trói" cho các nhà khoa học để có thể tập trung vào chuyên môn hơn là các thủ tục theo cơ chế tài chính cũ và cũng là công cụ tốt cho các nhà quản lý khi thực thi nhiệm vụ của mình. Nghiên cứu luôn có những rủi ro nên các nhà khoa học cũng phải hết sức lưu ý là những nhiệm vụ không hoàn thành sẽ phải hoàn trả 40-100% kinh phí đã được cấp.

Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập