Thủ tục Khai báo thiết bị X-quang
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 54

1. Thủ tục Khai báo thiết bị X-quang

1.1 Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).

Bước 2. Sở KH&CN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp cần thẩm định thực tế thì Sở KH&CN sẽ tiến hành thẩm định, nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu thì sẽ hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính, nếu không đạt yêu cầu thì tổ chức/cá nhân phải tiến hành bổ sung hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (gọi tắt là Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN).

Bước 3. Sở KH&CN trả kết quả cho tổ chức/cá nhân sau khi thu được phí, lệ phí.

1.2 Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng hoặc có thể khai báo hồ sơ trực tuyến trên website chuyên ngành của Sở KH&CN tại địa chỉ: www.dost.danang.gov.vn.

Trả hồ sơ: Sở KH&CN trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến tổ chức/cá nhân .

1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

1.4 Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc.

1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

1.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo.

1.8 Phí và lệ phí

Phí: Không có.

Lệ phí: Không có.

1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo Mẫu 06-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc qui định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân;

- Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế;

 

* THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0511.3891916

- Fax: 0511.3822864

- Email: qlcn-skhcn@danang.gov.vn

 

* PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN HỆ:

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0511.3895389.

- Email: kstthc@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập