Một số lưu ý liên quan đến cấp phép sử dụng X-quang và Chứng chỉ nhân viên bức xạ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 28

1. Yêu cầu chung đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải được công chứng hoặc có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi qua bưu điện.

 

2. Điều kiện cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

 

2.1 Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này;

b) Nộp phí thẩm định an toàn bức xạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;

c) Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử;

d) Nhân viên bức xạ có chứng nhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ.

 

2.2 Cá nhân được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này;

b) Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

c) Có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử.

 

3. Thời hạn của giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ

 

3.1. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế) có thời hạn 03 năm.

 

3.2. Chứng chỉ nhân viên bức xạ có thời hạn 05 năm.

 

4. Về thủ tục, hồ sơ

Tổ chức, cá nhân làm thủ tục khai báo, cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ lập 02 bộ hồ sơ theo đúng mẫu hướng dẫn, gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 01 bộ;

Hồ sơ khai báo, đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ nhân viên bức xạ phải để trong bì đựng, nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, không chấp nhận hồ sơ gửi qua fax.

 

5. Về thời hạn giải quyết hồ sơ

Sau khi thẩm định, nếu cơ sở không đảm bảo an toàn bức xạ như hồ sơ khai báo thì cơ sở bức xạ phải khắc phục tình trạng không đảm bảo an toàn. Chỉ sau khi cơ sở khắc phục, đảm bảo an toàn bức xạ đúng quy định thì Sở Khoa học và Công nghệ mới tiến hành cấp giấy phép. Thời gian chờ cơ sở khắc phục không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập