Quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/03/2012 Lượt xem: 14

Ngày 15 tháng 3 năm 2012, Chủ tịch UBND thành phố đã ký Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, thuộc các

1. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

- Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

- Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nướcThủ tục

- Thủ tục Cho phép tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện/chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng

- Thủ tục Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

- Thủ tục Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2. Lĩnh vực năng lượng nguyên tử

- Thủ tục Khai báo thiết bị X-quang

- Thủ tục Cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

- Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

- Thủ tục Sửa đổi giấy phép phép sử dụng thiết bị X-quang y tế

- Thủ tục Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế

- Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

3. Lĩnh vực quản lý công nghệ

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

- Thủ tục Thẩm định công nghệ dự án đầu tư

- Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

4. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Thủ tục Cấp thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp tiêu chuẩn (công bố hợp chuẩn)/quy chuẩn kỹ thuật (công bố hợp quy)

- Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá Nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Quyết định này thay thế Quyết định số 6208/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập