Thủ tục Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 21

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).

Bước 2. Sở KH&CN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp cần thẩm định thực tế thì Sở KH&CN sẽ tiến hành thẩm định, nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu thì sẽ hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính, nếu không đạt yêu cầu thì tổ chức/cá nhân phải tiến hành bổ sung hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN.

Bước 3. Sở KH&CN trả kết quả sau khi thu phí, lệ phí của tổ chức/cá nhân .

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tổ chức/cá nhân có thể khai báo hồ sơ trực tuyến trên website chuyên ngành của Sở KH&CN tại địa chỉ: www.dost.danang.gov.vn.

Trả kết quả: Kết quả được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức/cá nhân.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (theo mẫu quy định) có dán ảnh;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;

3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;

4. Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ;

5. 03 (ba) ảnh cỡ 3x4.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức/cá nhân cần cấp Giấy chứng nhận nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ tại các cơ sở X-quang y tế).

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo Mẫu II.B3.

8. Phí và lệ phí

Phí: Không có

Lệ phí: 100.000đ/Chứng chỉ (một trăm ngàn).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo Mẫu 05-II/ATBXHN theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức/cá nhân được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ khi thực hiện đúng theo khoản 2 Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN. Cụ thể như sau:

- Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định;

- Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

- Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008;

- Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (gọi tắt là TT-08);

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (gọi tắt là TT-76);

- Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc qui định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân;

- Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (gọi tắt là QĐ-32).

* THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0511.3891916

- Fax: 0511.3822864

- Email: qlcn-skhcn@danang.gov.vn

 

* PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN HỆ:

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0511.3895389.

- Email: kstthc@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập