Quy chế về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 21/03/2012 Lượt xem: 8

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chế về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Quy chế về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập