Thủ tục Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 49

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).

Bước 2. Sở KH&CN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp cần thẩm định thực tế thì Sở KH&CN sẽ tiến hành thẩm định, nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu thì sẽ hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính, nếu không đạt yêu cầu thì tổ chức/cá nhân phải tiến hành bổ sung hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Bước 3. Sở KH&CN trả kết quả cho tổ chức/cá nhân sau khi thu được phí, lệ phí của cơ sở bức xạ.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tổ chức/cá nhân có thể khai báo hồ sơ trực tuyến trên website chuyên ngành của Sở KH&CN tại địa chỉ: www.dost.danang.gov.vn.

Trả kết quả: Kết quả được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức/cá nhân

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (theo mẫu quy định);

2. Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước (theo mẫu quy định);

3. Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (theo mẫu quy định);

4. Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân (cơ sở bức xạ) có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế đã được cấp phép.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo Mẫu II.B2

8. Phí và lệ phí

+ Phí: Mức thu bằng 75% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới quy định tại Biểu mức thu, cụ thể như sau:

 

Số TT

Loại thiết bị

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Thiết bị X-quang chụp răng

1 thiết bị

1.125.000

2

Thiết bị X-quang chụp vú

1 thiết bị

1.125.000

3

Thiết bị X-quang di động

1 thiết bị

1.125.000

4

Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường

1 thiết bị

1.500.000

5

Thiết bị đo mật độ xương

1 thiết bị

1.500.000

6

Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình

1 thiết bị

3.000.000

7

Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)

1 thiết bị

4.500.000

 

+ Lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép (một trăm ngàn đồng)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kẻm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu 06-II/ATBXHN;

- Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước theo Mẫu 01-I/ATBXHN;

- Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo Mẫu 01-III/ATBXHN.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008;

- Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc qui định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân;

- Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế.

* THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0511.3891916

- Fax: 0511.3822864

- Email: qlcn-skhcn@danang.gov.vn

 

* PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN HỆ:

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0511.3895389.

- Email: kstthc@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập