Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/03/2012 Lượt xem: 7

Ngày 03 tháng 3 năm 2012, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ. Cá nhân được xét khen thưởng trong Quy chế này là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong các hoạt động khoa học và công nghệ sau đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

2. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất;

3. Hợp tác về khoa học và công nghệ;

4. Chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng, tổng hợp và xin ý kiến Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng để xét chọn hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng.

Việc xét thưởng được thực hiện theo đúng quy định, thủ tục đã được UBND thành phố phê duyệt.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập