Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 28

Trình tự thực hiện

Bước 1. Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

a) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định: Soạn thảo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và Tờ trình trình Lãnh đạo Sở phê duyệt;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định: Soạn thảo công văn yêu cầu tổ chức/cá nhân bổ sung các tài liệu còn thiếu.

Bước 3. Lãnh đạo Sở phê duyệt và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân .

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tổ chức/cá nhân có thể khai báo hồ sơ trực tuyến trên website chuyên ngành của Sở KH&CN tại địa chỉ: www.dost.danang.gov.vn.

Trả kết quả: Sở KH&CN trả kết quả trực tiếp cho tổ chức/cá nhân.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (tên hàng nguy hiểm phải được ghi theo đúng tên gọi, mã số Liên hợp quốc UN theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP);

2. Bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh;

3. Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải (theo mẫu quy định);

4. Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (theo mẫu quy định);

5. Bản cam kết của doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

6. Lệnh điều động vận chuyển (đối với giấy phép cho vận chuyển nhiều chuyến hàng, nhiều loại hàng nguy hiểm) (theo mẫu quy định);

7. Bản cam kết của người vận tải (trong trường hợp doanh nghiệp thuê phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp khác);

8. Phiếu an toàn hóa chất theo yêu cầu (theo hướng dẫn);

9. Các tài liệu liên quan đến yêu cầu của người điều khiển phương tiện, người áp tải:

- Bản sao hợp lệ thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải được cấp theo quy định hiện hành của nhà nước kèm theo chứng chỉ chứng nhận đã được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp;

- Bản sao hợp lệ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện phù hợp với phương tiện vận chuyển.

10. Bảo sao hợp lệ giấy đăng ký phương tiện vận chuyển kèm theo giấy chứng nhận kiểm định phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cấp. Trường hợp doanh nghiệp có hàng nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê phương tiện vận chuyển, doanh nghiệp phải nộp kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng thuê vận chuyển trong đó nêu chi tiết các thông tin về phương tiện vận chuyển (loại phương tiện, biển kiểm soát, trọng tải);

11. Bảo sao hợp lệ giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm cần vận chuyển còn thời hạn hiệu lực (đối với các dụng cụ chứa chuyên dụng). Trường hợp sử dụng các dụng cụ chứa khác, doanh nghiệp phải nộp kèm theo hồ sơ bản sao hợp lệ các tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn áp dụng đối với dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do doanh nghiệp công bố;

- Phiếu kết quả thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng của dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết 05 (năm) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức/cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

Lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo quy định tại Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo Mẫu 1;

2. Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải theo Mẫu 2;

3. Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển theo Mẫu 3;

4. Bản cam kết vận chuyển hàng nguy hiểm theo Mẫu 4;

5. Lệnh điều động vận chuyển hàng nguy hiểm theo Mẫu 5;

6. Bản cam kết của người vận tải hàng nguy hiểm.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn.

Thông tin liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

- Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3891916
-
Fax: 0511.3822864

- Email: qlcn-skhcn@danang.gov.vn

Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp Thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3895389
-
Email: kstthc@danang.gov.vn

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập