Thủ tục Thẩm định công nghệ dự án đầu tư
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 81

Trình tự thực hiện

Bước 1. Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân.

Bước 2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ Dự án.

Bước 3. Lập kế hoạch thẩm định công nghệ Dự án.

Bước 4. Phê duyệt kế hoạch.

Bước 5. Tổ chức thẩm định chọn một hoặc kết hợp ba phương pháp:

- Tự thẩm định;

- Lấy ý kiến chuyên gia;

- Tổ chức Hội đồng thẩm định.

Bước 6. Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tổ chức/cá nhân có thể khai báo hồ sơ trực tuyến trên website chuyên ngành của Sở KH&CN tại địa chỉ: www.dost.danang.gov.vn.

Trả kết quả: Sở KH&CN trả kết quả trực tiếp cho tổ chức/cá nhân.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép đầu tư (theo mẫu của cơ quan chức năng);

2. Đơn đề nghị thẩm định công nghệ (theo mẫu quy định);

3. Thuyết minh Dự án đầu tư, trình bày rõ các vấn đề về công nghệ yêu cầu thẩm định;

4. Hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc hợp đồng liên doanh;

5. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý;

6. Báo cáo tình hình tài chính của các Bên liên doanh, các Bên hợp doanh, Nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

7. Các tài liệu liên quan đến chuyển giao công nghệ (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu thẩm định công nghệ dự án đầu tư.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản về kết quả thẩm định công nghệ dự án đầu tư.

Lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản đề nghị thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo Mẫu TĐCNDAĐT
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ;

- Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thẩm định công nghệ các dự án đầu tư.

Thông tin liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

- Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3891916
-
Fax: 0511.3822864

- Email: qlcn-skhcn@danang.gov.vn

Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp Thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3895389
-
Email: kstthc@danang.gov.vn

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập