Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 38

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức/cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).

Bước 2. Sở KH&CN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

a) Nếu hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định hiện hành, Sở KH&CN tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;

b) Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, Sở KH&CN có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Sở KH&CN trả kết quả cho tổ chức/cá nhân sau khi thu phí, lệ phí theo quy định.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tổ chức/cá nhân có thể khai báo hồ sơ trực tuyến trên website chuyên ngành của Sở KH&CN tại địa chỉ: www.dost.danang.gov.vn.

Trả kết quả: Sở KH&CN cấp trực tiếp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ cho tổ chức/cá nhân.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (theo mẫu quy định);

2. Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức;

3. Bản tóm tắt về nội dung công nghệ được chuyển giao;

4. Các văn bản xác nhận kèm theo:

- Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động;

- Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên ký tên trong hợp đồng;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước);

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ).

Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ.

Thời hạn giải quyết 13 (mười ba) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ cho tổ chức/cá nhân.
Phí / Lệ phí

Phí: Phí thẩm định 0,1% (không phẩy một) tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 (ba) triệu đồng.

Lệ phí: Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo Mẫu đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định tại Phụ lục V được ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

- Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ;

- Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Thông tin liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

- Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3891916
-
Fax: 0511.3822864

- Email: qlcn-skhcn@danang.gov.vn

Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp Thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3895389
-
Email: kstthc@danang.gov.vn

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập