Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/02/2012 Lượt xem: 7

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO

Về tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền

cho địa phương quản lý

 1. Danh mục các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý (theo Quyết định số: 57/QĐ-BKHCN, ngày 19/01/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản tí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012-2013), gồm 02 dự án:

1.1.Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Non Nước” dùng cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ đá của làng đá Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; mã hiệu: CT68/2012-2013/ĐP-03.

1.2.Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Chả cá Thanh Khê” dùng cho sản phẩm chả cá của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; mã hiệu: CT68/2012-2013/ĐP-04.

 1. Điều kiện đối với đơn vị chủ trì thực hiện dự án và chủ nhiệm dự án

2.1.Điều kiện đối với đơn vị chủ trì thực hiện dự án:

 1. Đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo quy định;
 2. Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực của dự án;
 3. Có đủ năng lực (cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực), khả năng phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thành công dự án;
 4. Có khả năng huy động tài chính cho thực hiện dự án;
 5. Có cá nhân làm chủ nhiệm dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

2.2. Điều kiện đối với chủ nhiệm dự án:

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực của dự án;
 2. Có kinh nghiệm, khả năng tổ chức, quản lý thực hiện dự án;
 3. Có đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ của chủ nhiệm dự án.
 4. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án:

3.1. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án bao gồm các tài liệu sau đây:

 1. Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án (theo Mẫu 1 trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng)
 2. Thuyết minh dự án (theo Mẫu 2 trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng)
  1. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án
  2. Thuyết minh về khả năng chủ trì thực hiện dự án của đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án;
   1. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án;
   2. Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các đề tài, dự án có sử dụng nhân sách nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện (nếu có);
   3. Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của Chương trình).

3.2. Hồ sơ gồm 1 bản gốc và 12 bản sao.

3.3. Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin liên quan đến đơn vị đăng ký chủ trì và dự án đăng ký chủ trì.

3.4. Trước ngày hết hạn nộp Hồ sơ, đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án có quyền rút Hồ sơ, thay Hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi Hồ sơ đã nộp. Mọi sửa đổi, bổ sung Hồ sơ phải được nộp trong thời hạn và là bộ phận cấu thành của Hồ sơ.

 1. Thời gian hết hạn đăng ký và nộp hồ sơ: trước 17h30 ngày 15/02/2012 và gửi về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Số 51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.891916/05113.889761.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập