Thủ tục đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 31/01/2012 Lượt xem: 19

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Sở KH&CN. Chuyên viên phụ trách có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ.

- Bước 2. Thẩm định điều kiện xét cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (GCN):

+ Hồ sơ không hợp lệ: Gửi Phiếu thẩm định hồ sơ cho doanh nghiệp biết.

+ Hồ sơ hợp lệ: Tiến hành cấp GCN cho doanh nghiệp.

- Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận:

+ Chuyên viên phụ trách căn cứ các thông tin đã được thẩm tra tại Phiếu thẩm định hồ sơ, tiến hành soạn thảo GCN trình Chánh Văn phòng soát xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt cấp GCN cho doanh nghiệp.

+ Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm vào sổ lưu và trao GCN cho doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Giấy chứng nhận cấp trực tiếp cho đại diện doanh nghiệp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

+ Doanh nghiệp KH&CN thành lập mới:

• Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng);

• Dự án sản xuất, kinh doanh. Nội dung:

- Chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN (kèm theo các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN;

- Giải trình quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ từ các kết quả KH&CN có quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp;

- Phương án sản xuất, kinh doanh trong đó nêu rõ các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN và các điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Doanh nghiệp KH&CN được chuyển đổi từ tổ chức KH&CN công lập:

• Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

• Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp KH&CN.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng - Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập