Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/12/2015 Lượt xem: 85

Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Báo cáo số 151/BC-SKHCN về việc báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015 và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016

Xem chi tiết báo cáo và kế hoạch tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập