Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/12/2015 Lượt xem: 47

Năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ được UBND thành phố giao thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm. Sau 01 năm triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, xây dựng thương hiệu".

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN"

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng".

Xem chi tiết kết quả thực hiện tại Báo cáo kèm theo.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập