Kế hoạch triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/12/2015 Lượt xem: 175

Thực hiện Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của UBND thành phố về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2015;

Ngày 11 tháng 02 năm 2015, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 30/QĐ-SKHCN về việc phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Đồng thời, để triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trong tâm do UBND thành phố giao trong năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 24/02/2015 về việc triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Văn phòng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập