Thủ tục sửa đổi giấy phép
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 31/01/2012 Lượt xem: 3

1. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bao gồm:

1.1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (tải về tại đây);

1.2. Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;

1.3. Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;

1.4. Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng thiết bị X-quang do chuyển nhượng;

2. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Xử lý hồ sơ: 03 ngày

- Cấp giấy phép: 02 ngày

3. Phí, lệ phí

3.1. Phí thẩm định: Không thu

3.2. Lệ phí cấp phép

Stt

Giấy phép

Đơn vị tính

Mức thu

(đ/giấy phép)

1

Giấy phép sửa đổi tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang)

01

100.000


Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập