Thủ tục gia hạn giấy phép
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 31/01/2012 Lượt xem: 9

1. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép bao gồm:

1.1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (tải về tại đây);

1.2. Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (tải về tại đây) mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước;

1.3. Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo mẫu (Tải về tại đây) ;

1.4. Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

- Xử lý hồ sơ: 02 ngày

- Thẩm định: 10 ngày

- Cấp phép: 03 ngày

3. Phí, lệ phí

3.1. Phí thẩm định

Mức thu phí thẩm định bằng 75% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới quy định tại Biểu mức thu sau:

Stt

Loại thiết bị

Đơn vị tính

Mức thu

(đ/thiết bị)

1

Thiết bị X-quang chụp răng

1 thiết bị

1.500.000

2

Thiết bị X-quang chụp vú

1 thiết bị

1.500.000

3

Thiết bị X-quang di động

1 thiết bị

1.500.000

4

Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường

1 thiết bị

2.000.000

5

Thiết bị đo mật độ xương

1 thiết bị

2.000.000

6

Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình

1 thiết bị

4.000.000

7

Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)

1 thiết bị

6.000.000

3.2. Lệ phí cấp phép

Stt

Giấy phép

Đơn vị tính

Mức thu

(đ/giấy phép)

1

Giấy phép gia hạn tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang)

01

100.000

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập