Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2011
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/10/2011 Lượt xem: 9Thông báo tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2011:

- Nhu cầu tuyển dụng: 09 người.

- Các ngành nghề cần tuyển dụng:

+ Kỹ sư các ngành: Nông học; Điện kỹ thuật, Điện – Điện tử, Tin học,Công nghệ Sinh học.

+ Thạc sĩ ngành Sinh học

+ Cử nhân các ngành: Công nghệ Sinh học, Kế toán

Thông tin tuyển dụng chi tiết xem tại đây

Tbao_xet_tuyen_vien_chuc_10_2011_niem_yet_tai_Web.doc .

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập