Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/09/2011 Lượt xem: 2

Ngày 25 tháng 8 năm 2011, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 09/2007 ngày 14 tháng 9 năm 2007 do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cấp cho Viện Quản lý và Công nghệ thông tin có trụ sở đặt tại số 10 đường Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn được biết.

(Trần Thị Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập